5-whys

Definitie

Een iteratieve werkwijze waarbij door herhaling van de vraag ‘hoe’ of ‘waarom’ toenemend inzicht wordt verkregen in oorzaak-gevolg relaties.