Acceptatiecriteria

Definitie

De minimale eisen waaraan een gewijzigde service, of een gewijzigd onderdeel daarvan, moet voldoen om aan de behoeften van de stakeholders te voldoen.