Acceptatieomgeving

Definitie

Omgeving waarin acceptatietesten kunnen worden uitgevoerd.

Toelichting

Zie ook Ontwikkelomgeving, Testomgeving, Productieomgeving.