Affinity mapping

Definitie

Een werkwijze voor het ordenen van effecten, vragen, en ideeën voor meer inzicht in oorzaken.