Afspreken

Definitie

Het USM-proces waarin afspraken over de services worden gemanaged (Contract management (CTM)).

Toelichting

Het proces Afspreken heeft betrekking op het maken van afspraken met alle relevante partijen: de klant, interne oplosgroepen, externe oplosgroepen en partners. Het proces omvat allerhande practices, waaronder accountmanagement, klantbeheer, partnermanagement, relatiemanagement, toeleveranciersmanagement.