Architectuurpatroon

Definitie

Een specificatie van elementen en hun relaties, met voorschriften voor de wijze waarop je die elementen gebruikt.

Toelichting

Architectuurpatronen leveren de bouwblokken van een servicemanagementarchitectuur.