Assetregister

Definitie

Register waarin assets worden geregistreerd.

Toelichting

Een assetregister bevat alleen de waarde-kenmerken van de assets, in tegenstelling tot een configuratiemanagementdatabase (CMDB), waarin ook functionele kenmerken van configuratie items (CI's) worden vastgelegd en de relaties met andere CI's..