Attribuut

Definitie

Een kenmerk van een configuratie item.