Back office

Definitie

Dat deel van de organisatie dat geen eerstelijns contacten met klanten en gebruikers heeft, maar wel ondersteuning biedt aan de servicelevering.

Toelichting

Als er sprake is van een back office, dan is er ook sprake van een front office, waar eerstelijns contacten met klanten en gebruikers worden onderhouden. Vanuit de back-office kunnen klantcontacten wél worden uitgevoerd tijdens de afhandeling van werkzaamheden die eerder door de front office zijn opgestart.