Baseline

Definitie

Een vastgelegde beschrijving van een configuratie, op een zeker moment in de tijd.

Toelichting

Een baseline kan gebruikt worden om (gestandaardiseerde) wijzigingen door te voeren. Het implementatiedraaiboek bevat bijvoorbeeld een baseline, de uitgangssituatie van de wijziging, voor als de wijziging mislukt en ongedaan moet worden gemaakt. Voor dat laatste is een backout plan in het implementatiedraaiboek opgenomen.