Beheercyclus

Definitie

De opeenvolgende stappen waarmee de stadia in het beheren van een service worden beschreven.

Toelichting

De beheercyclus van een service bestaat achtereenvolgens uit de stappen opdragen ? specificeren ? bouwen ? beheren ? ondersteunen ? gebruiken. Deze cyclus kan keer op keer worden doorlopen, totdat de service uiteindelijk wordt uitgefaseerd.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.