Beheerde infrastructuur

Definitie

De onderdelen en kenmerken van de infrastructuur die bij de servicedefinitie zijn gespecificeerd en geregistreerd.

Toelichting

De beheerde infrastructuur omvat zowel de voorzieningen die de serviceorganisatie voortbrengt als de eigen middelen die de serviceorganisatie daarbij gebruikt. Elke mutatie van de beheerde infrastructuur leidt tot een wijziging. Een ingreep die niet leidt tot een aanpassing van de beheerde infrastructuur is geen wijziging en kan worden afgehandeld met een service request.