Benchmark

Definitie

De status van iets op een zeker moment, ten behoeve van een vergelijking met andere statussen.

Toelichting

Een benchmark kan een test zijn om een of meer kwaliteitsaspecten te vergelijken met een standaard of de resultaten van dezelfde test in een andere situatie.
Een benchmark kan als referentiepunt worden gebruikt, bijvoorbeeld:
- Een servicemanagement-benchmark kan worden gebruikt om de servicemanagementwerkwijzen van een organisatie te vergelijken met die van een andere organisatie.
- Een prestatiebenchmark kan worden vastgesteld door metingen van een gesimuleerde omgeving uit te voeren.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.