Benchmarking

Definitie

Een benchmark vergelijken met een baseline of met best practice.

Toelichting

De term benchmarking wordt ook gebruikt om een reeks benchmarks in de loop van de tijd te creëren en de resultaten te vergelijken om vooruitgang of verbetering te meten.