Beschikbaarheid

Definitie

De mate waarin een service op de afgesproken wijze door de gebruiker kan worden benut.

Toelichting

Beschikbaarheid heeft zowel betrekking op de voorziening als op de ondersteuning.

Synoniem(en)

Uptime, productieve tijd