Beschikbaarheid

Definitie

De mate waarin een service op de afgesproken wijze door de gebruiker kan worden benut.

Toelichting

Beschikbaarheid heeft zowel betrekking op de voorziening als op de ondersteuning. Zie uptime, productieve tijd.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.