Cultuur

Definitie

De waarden die door een groep mensen gedeeld worden, inclusief verwachtingen over hoe mensen zich zouden moeten gedragen, hun ideeën, overtuigingen en praktijken.

Toelichting

Alternatieve formuleringen
- de collectieve mentale programmering (Hofstede).
- de gemeenschappelijke verstandhouding (Sanders & Neuijen).
- het patroon van veronderstellingen dat een groep zich heeft aangeleerd omdat blijkt dat het werkt (naar De Leeuw).