Denkwijze

Definitie

De visie op de werkelijkheid (de ‘Weltanschauung’), gebaseerd op de gehanteerde principes.

Toelichting

Voorbeelden: procesmatig werken, systemen bestaan uit lagen, organisaties zijn gestructureerd. De denkwijze is een kenmerk van een methode.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.