Doelstelling

Definitie

Een stap die de organisatie in haar ontwikkeling wil nemen bij het realiseren van haar missie.

Toelichting

Een doelstelling laat zich ontleden in concrete doelen.