Event

Definitie

Een voor de servicelevering betekenisvolle gebeurtenis.

Toelichting

Een event is bijvoorbeeld het overschrijden van een bepaalde grenswaarde (opslagcapaciteit van een database, kilometerstand van een auto), of het bereiken van een bepaalde situatie (data-overdracht voltooid, bestemming bereikt).

Een event kan ook het ontbreken van iets betreffen. Aan zo’n gebeurtenis is meestal direct een voorgedefinieerde actie gekoppeld, of een betekenis voor latere beslissingen toegekend.

Andere events leiden alleen tot een vastgelegde waarneming in de log van OPS.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.