Framework

Definitie

Een gestructureerde set practices.