Functie

Definitie

Een set rollen, aangevuld met de vaardigheid en kennis die nodig is voor het uitvoeren van die taken, toegekend aan één of meer personen.

Toelichting

Een functie is een onderdeel van een organisatie, met een specifieke, beperkte taakstelling.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.