Gebruiker

Definitie

De persoon die door de klant geautoriseerd is voor het gebruiken van de service.

Toelichting

Zie Eindgebruiker, Eindklant.