Impact_

Definitie

De mate waarin een melding de activiteiten of prestatie van de klant beïnvloedt (of kan beïnvloeden).

Toelichting

Impact is classificeerbaar in 4 klassen: groot, gemiddeld, klein en nihil.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.