Leverancier

Definitie

De partij die volgens afspraken iets levert aan een klant.

Toelichting

Een leverancier heeft één of meer klanten, en één of meer toeleveranciers.
Vanuit het perspectief van een leverancier heet een partij die áán die leverancier iets levert een toeleverancier.
In USM is de term leverancier van toepassing op een partij die zich bewust is van de levering van services, terwijl de term toeleverancier is gereserveerd voor een partij die áán die serviceleverancier levert en zich waarschijnlijk, maar niet noodzakelijkerwijs, bewust is van die rol als serviceleverancier.

Zie ook Toeleverancier, Serviceleverancier