Managementsysteem

Definitie

Een samenhangend stelsel van bedrijfsmiddelen die je organiseert en coördineert om effectief en efficiënt je doelen te realiseren.