Managementsysteem

Definitie

Een samenhangend stelsel van bedrijfsmiddelen waarmee je effectief en efficiënt doelen realiseert.