Managen

Definitie

Het organiseren en besturen van middelen, om doelen effectief en efficiënt te realiseren.

Toelichting

Managen is niet hetzelfde als het aansturen van de uitvoering. Zie Coördineren.