Missie

Definitie

Een korte verklaring over wat de organisatie nastreeft, als stip op de horizon.

Toelichting

Datgeen waaraan de organisatie herkend wil worden; de waarden van de organisatie; datgeen waar de organisatie haar bestaansrecht in vindt.