Monitoring

Definitie

Het observeren van de status of prestatie van een service of onderdelen daarvan, teneinde de werking van een overeengekomen service te verifiëren.