Ondersteuning

Definitie

De hulp die een klant of gebruiker ontvangt van de leverancier, bij het gebruiken van de voorziening.

Toelichting

Ondersteuning kan betrekking hebben op afspraken, wijzigingen, herstellingen, en leveringen, en op algemene hulp in de zin van informatie verstrekken over de status van ondersteuningsactiviteiten.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.