Perspectief

Definitie

Een invalshoek van waaruit men een organisatie wenst te beschouwen én waarop men wenst te sturen.