Practice

Definitie

Een praktische werkwijze die de activiteit, de uitvoerder en de technische voorschriften specificeert.

Synoniem(en)

Praktijk