Procedure

Definitie

Documentatie van de werkwijze van een organisatie, die alleen de activiteiten van een proces beschrijft, plus de aanduiding van de bevoegde uitvoerder van die activiteiten.