Proceseigenaar

Definitie

Profiel met eindverantwoordelijk voor het proces, voor de voorzieningen die nodig zijn om het proces uit te voeren, en de voor aansturing van de procesmanager.

Toelichting

Het profiel proceseigenaar wordt gehanteerd in grote organisaties, waar veel verbijzondering van taken wordt gehanteerd. In eenvoudiger organisaties volstaat het profiel van de procesmanager.