RACI

Definitie

Systeem voor het kenmerken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van profielen.

Toelichting

RACI geeft op vier manieren aan of een profiel een relatie heeft t.a.v. een activiteit: R = responsible, A = accountable, C = consulted, I = informed