Risico

Definitie

Een situatie met een bepaald effect dat met bepaalde kans kan optreden.