Rol

Definitie

Een samenhangende set van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV), toegekend aan één of meer personen, die onderdeel is van een profiel..

Toelichting

USM hanteert alleen de term profiel.