Service

Definitie

Een ondersteunde voorziening.

Toelichting

Een service wordt door een leverancier aan een klant beschikbaar gesteld. De term 'dienst' is in USM consequent vervangen door 'service', ook in combinaties zoals 'dienstverlening' (servicelevering), 'dienstverlener' (serviceleverancier), etc.

Synoniem(en)

Dienst