Service

Definitie

Een ondersteunde voorziening.

Toelichting

Een service wordt door een leverancier aan een klant beschikbaar gesteld. De term 'dienst' is in USM consequent vervangen door 'service', ook in combinaties zoals 'dienstverlening' (servicelevering), 'dienstverlener' (serviceleverancier), etc.

Synoniem(en)

Dienst

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.