Serviceovereenkomst [SO]

Definitie

Een afspraak tussen een klant en een leverancier over de overeengekomen service.

Toelichting

In de IT is de term service level agreement (SLA) gangbaar.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.