Strategie

Definitie

Het plan waarmee de organisatie haar doelen denkt te gaan bereiken.