Systeem

Definitie

Een samenhangend stelsel van componenten die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.