Systeem

Definitie

Een samenhangend stelsel van componenten die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.

 

 

RECOMMENDED CONTENT:


Read the USM Introduction book, to study the details of the USM MethodRead the free e-books in the Downloads section.