Taak

Definitie

Een opdracht om een samenhangende set activiteiten uit te voeren.