Technisch ontwerp [TO]

Definitie

Vertaling van een functioneel ontwerp naar de technische specificaties van service.