USM-klankbordgroep

Definitie

Een feedback-groep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle oplosgroepen en de procesmanagers, waarin de praktische knelpunten bij een USM-toepassing worden besproken.