Voorziening

Definitie

De goederen en/of activiteiten die als onderdeel van de service aan een klant beschikbaar worden gesteld, en die door de leverancier bij het gebruik daarvan worden ondersteund.