Waarde

Definitie

Verandering in de vitaliteit van een systeem.