Werkinstructie

Definitie

Een gedetailleerd voorschrift van de wijze waarop zekere activiteiten dienen plaats te vinden.