Wijziging

Definitie

Een aanpassing van de service of een onderdeel daarvan, voor zover dat onderdeel deel uitmaakt van de beheerde infrastructuur.

Toelichting

Een wijziging kan worden aangevraagd m.b.v. een wijzigingsverzoek, mits de wijziging binnen de gemaakte afspraken valt. Als dat niet zo is vereist de wijziging eerst een wijziging van de afspraken.

Synoniem(en)

Change