Deze Handreiking heeft betrekking op de samenwerking van zorgorganisaties bij de toepassing van DIZRA: het afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Elke deelnemer in een keten of netwerk van zorgorganisaties fungeert als een dienstverlener in een complex stelsel van gegevens uitwisselende partners. Het succes van het DIZRA-afsprakenstelsel wordt mede bepaald door de mate waarin de deelnemende organisaties in staat zullen zijn om de DIZRA-afspraken in hun dagelijkse werkwijzen onder te brengen en die werkwijzen op elkaar af te stemmen.

De Handreiking beschrijft hoe het USM-managementsysteem de universele schakel kan leveren voor deze netwerken, bij het beheren van hun gegevensuitwisseling.

De Handreiking heeft een vrijblijvend karakter, in de zin dat het alle betrokkenen in de zorg vrij staat de inhoudelijke aanbevelingen op te volgen of een andere werkwijze te hanteren.

Vraag de Handreiking aan op de Downloads pagina.