Deze handreiking heeft betrekking op de samenwerking van zorgorganisaties bij de toepassing van DIZRA: het afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Elke deelnemer zorgorganisatie fungeert als een schakel in een complexe keten of zelfs een netwerk van gegevens uitwisselende partners. Het succes van het DIZRA-afsprakenstelsel wordt mede bepaald door de mate waarin de deelnemende organisatiesde DIZRA-afspraken in hun dagelijkse werkwijzen onder kunnen brengen en die werkwijzen op elkaar af kunnen stemmen.

De handreiking beschrijft hoe het USM-managementsysteem de universele schakel kan leveren voor deze netwerken, bij het beheren van hun gegevensuitwisseling. Deze handreiking heeft een vrijblijvend karakter, in de zin dat het alle betrokkenen in de zorg vrij staat de inhoudelijke aanbevelingen op te volgen of een andere werkwijze te hanteren. Vraag de handreiking hieronder aan. Wil je méér weten over USM? Schrijf je dan ook in voor een gratis online workshop van 2 uur, in het Nederlands of in het Engels.

Vraag de Handreiking aan op de Downloads pagina.