In de markt is een enorm grote hoeveelheid kennis en ervaring beschikbaar t.a.v. het managen van dienstverlening. Deze kennis is vooral in handen van specialisten die er hun boterham mee verdienen. Zij vermarkten hun kennis, hun producten en hun inzet, en maken deze tegen een vergoeding beschikbaar voor organisaties die daar behoefte aan hebben. In een land waar dienstverlening het dominante businessmodel is, leidt dit tot een zeer omvangrijke markt: de markt van servicemanagementdiensten en -goederen.

Stichting SURVUZ bevordert de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van servicemanagement. Deze stichting streeft ernaar de in de markt aanwezige kennis en ervaring beschikbaar te maken aan een veel grotere doelgroep dan in de traditionele markt, waarbij zo’n expert per jaar één of hooguit enkele gebruikersorganisaties kan laten profiteren van die kennis. Dat vereist niet alleen het ontkoppelen van die kennis en de bezitter ervan, met medewerking van de betrokken expert, het vereist ook dat die kennis combineerbaar is.

Voor dat doel beheert Stichting SURVUZ een USM-kennisplatform dat als een marktplaats fungeert. Kennisbrokjes uit kringen van experts in servicemanagement worden ‘genormaliseerd’ tegen de architectuur van de USM-methode en getoetst door een USM-auditor. De resulterende service management building blocks zijn gebaseerd op de principes van USM, die samen de USM-architectuur vormen. Samen vormen ze dan een breed toepasbare en eenvoudig combineerbare set lego-blokjes. Een organisatie die USM als haar servicemanagementarchitectuur adopteert, kan daarmee snel en voordelig een verbetering van de organisatie en de dienstverlening bereiken.